Tổng đài điện thoại PABX IKE TC-432H (4 CO + 32 EXT)

Liên hệ báo giá

Tổng đài điện thoại PABX IKE TC-432H được định cấu hình thành 4 đường vào bưu điện và 32 đường ra mở rộng, phù hợp với các văn phòng, chi nhánh của doanh nghiệp và các khách sạn, nhà nghỉ. Hệ thống tổng đài PABX IKE TC-432H cung cấp các tính năng DISA / Message khi bận, ID người gọi mở rộng, cho phép người gọi bên ngoài truy cập vào bất kỳ tiện ích mở rộng nào mà không cần thông qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

 • Cấu hình ban đầu 4 đường vào CO-Line để kết nối với mạng diện rộng PSTN viễn thông, 32 máy nhánh tương thích với điện thoại bàn Analog.
 • Có thể nâng cấp tối đa 6 đường vào CO-Line.
 • Lời chào DISA 30 giây, định tuyến đổ chuông và chế độ trả lời tự động linh hoạt.
 • Hiển thị số cuộc gọi nội mạng.
 • Hạn chế thời gian gọi: có thể đặt hạn chế thời gian gọi cho các số máy nhánh.
 • Đàm thoại hội nghị: hỗ trợ đàm thoại hội nghị âm thanh 3 bên với 3 số máy nhánh bất kỳ.
 • Tính năng phần mềm khách sạn, tính cước billing.
 • Hỗ trợ phát âm thanh thông báo PA Broadcasting.
 • Các tính năng khác: chuyển tiếp cuộc gọi, phần mềm hỗ trợ vận hành, tính cước billing, đàm thoại nhóm, phát thông báo, trả lời tự động,..
 • Cài đặt tổng đài qua máy tính PC.
 • Là một model của dòng tổng đài IKE TC-2000H
 • Điện áp hoạt động: 220VAC