Tổng đài điện thoại Analog-PABX IKE TC-208SP (2CO+8 máy lẻ)

Liên hệ báo giá

Tổng đài điện thoại Analog-PABX IKE TC-208SP là dòng tổng đài Mini cỡ nhỏ, tiết kiệm chi phí, được trang bị đầy đủ chức năng cho nhu cầu kinh doanh của các văn phòng, chi nhánh của doanh nghiệp SME)/SOHO. Tổng đài IKE TC-208SP có 2 đường vào CO kết nối tới mạng PSTN của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, và 8 giao diện FXS kết nối tới máy điện thoại nội bộ để bàn Analog. 

  • 2 đường vào CO-Line để kết nối với mạng diện rộng PSTN viễn thông
  • 8 máy nhánh tương thích với điện thoại bàn Analog
  • Lời chào DISA 15 giây, định tuyến đổ chuông và chế độ trả lời tự động linh hoạt.
  • Hiển thị số cuộc gọi nội mạng.
  • Hạn chế thời gian gọi: có thể đặt hạn chế thời gian gọi cho các số máy nhánh.
  • Đàm thoại hội nghị: hỗ trợ đàm thoại hội nghị âm thanh 3 bên với 3 số máy nhánh bất kỳ.
  • Các tính năng khác: giữ cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ,…
  • Điện áp hoạt động: 220VAC